Obres finalitzades a Preixana i Anglesola, amb la col·laboració dels Serveis Tècnics Comarcals

El passat mes de desembre, els Serveis Tècnics Comarcals van finalitzar la direcció d’obra de la reforma del pavelló polivalent de Preixana, obra municipal que suposa una millora de l’aïllament tèrmic i la imatge interior d’aquest equipament.

També es van enllestir els treballs d’ampliació del Centre de Serveis d’Anglesola (1a fase). Els Serveis Tècnics Comarcals en van redactar el projecte i n’han dut la direcció d’obra.

IMG_4041

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal tenen com a receptors dels seus serveis els ajuntaments de la comarca i el mateix ens comarcal.
L’equip que integra els Serveis Tècnics està format per un arquitecte, un arquitecte tècnic, dos delineants i una administrativa.

Entre els diversos tipus de treballs encarregats pels ajuntaments de la comarca als Serveis Tècnics del Consell Comarcal destaquen la redacció de projectes bàsics i d’execució, les memòries valorades, informes tècnics i certificats, direccions d’obra, etc.