Garantia Juvenil

Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, s’està portant a terme el programa d’ocupació Garantia Juvenil per joves de 16 a 29 anys, actualment s’han inscrit un total de 227 joves de l’Urgell.

Bona part d’ells, s’han derivat accions educatives i formatives, la resta s’han inserit al mercat laboral gràcies als incentius d’aquest programa.

Tipus d’ajuts:

  • Incentius per les empreses per la contractació de joves inscrits (20 joves contractats)
  • Ajut econòmic per joves emprenedors acollits al programa que es donin d’alta com a treballadors autònoms (4 joves emprenedors)
  • Ajut econòmic als treballadors autònoms i entitats d’economia social que hagin contractat a un jove acollit al programa (4 joves contractats)