L’Oficina Jove de l’Urgell atèn 176 joves, durant el 2016

Durant l’any 2016 s’han portat a terme un total de 176 primeres atencions a joves ( 84 dones i 92 homes) entre 16 a 29 anys a l’Oficina Jove de l’Urgell.

Del total d’atencions, 150 joves han estat derivats a diverses accions/mesures formatives i/o ocupacionals dins del marc de la Garantia Juvenil. La resta dels 26 joves han sigut derivats altres recursos fora de la GJ.

Els serveis derivats han sigut els següents:

 Servei d’inserció laboral (SIL)
 Consorci de Normalització lingüística
 Servei d’acollida
 Emprenedoria ( Catalunya emprèn)
 Servei d’ocupació de Catalunya
 Servei de Joventut del Consell Comarcal ( formacions)
 Centre formatius, etc.

Cal dir que la tècnica impulsora ha continuat realitzant una bona part d’atencions d’orientació i seguiment dels joves inscrits durant l’any 2015.