Finalització de les obres d’urbanització del parc infantil de Ciutadilla

Durant el passat mes de desembre es van finalitzar les obres d’urbanització del parc infantil de Ciutadilla, situat entre la plaça de l’església i el carrer Sant Isidre d’aquesta població.

L’àmbit del parc infantil de Ciutadilla té una superfície de 501,15 m2 i les obres han consistit en la pavimentació de l’àmbit, la millora de les escales de connexió entre el carrer Sant Isidre i la plaça de l’església, l’execució d’un àmbit destinat a magatzem en el nivell situat sota la plaça, la millora de l’enllumenat públic i l’habilitació d’un espai destinat a jocs infantils.

La urbanització d’aquest espai públic s’ha executat a iniciativa de l’Ajuntament de Ciutadilla en el marc del PUOSC 2012-2016 de la Generalitat de Catalunya.

Les obres, amb un pressupost de 102.873,95.-€, s’han desenvolupat sota la direcció dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que també van redactar el projecte d’urbanització de l’àmbit.

Amb la intervenció de renovació executada s’ha ordenat aquest espai públic situat en la part central de la població, millorant la seva funcionalitat i la imatge urbana, amb la finalitat que en gaudeixi el conjunt de la població.