Finalització de les obres de la 1a fase del Centre Cívic de Boldú

Durant el passat mes de desembre es van finalitzar les obres d’edificació de la 1ª Fase del Centre Cívic de Boldú, al terme municipal de La Fuliola, en un solar de titularitat municipal situat a la plaça d’Engràcia Macià d’aquesta població.

Donat que la imatge urbana del front de la plaça on s’insereix l’edifici constitueix un conjunt unitari entre l’edifici objecte del projecte i el que té adossat, amb altures, tractament de façana i cobertes similars, que configuren la façana oest d’aquest espai, es va optar perquè el nou edifici a construir tingués un volum similar a l’existent anteriorment.

El nou edifici té una superfície construïda de 290,73 m2 i les obres d’aquesta primera fase d’obra han consistit en l’enderroc de l’edificació anteriorment existent atenent el seu deficient estat de conservació, l’estructura del nou edifici, la coberta, una part dels tancaments i l’habilitació amb acabats i infraestructura mínima de la sala i els lavabos de planta baixa per a poder donar continuïtat a les activitats culturals o de lleure del municipi.

Resta pendent d’una segona fase d’obra el condicionament interior de les plantes primera i sotacoberta.

La construcció d’aquest equipament públic s’ha executat a iniciativa de l’Ajuntament de La Fuliola en el marc del PUOSC 2012-2016 de la Generalitat de Catalunya.

Les obres, amb un pressupost de 67.000,00.-€, s’han desenvolupat sota la direcció dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que també van redactar el projecte per a la construcció del nou edifici.