El Consell Comarcal de l’Urgell atorga 307 beques de menjador social

El Consell Comarcal de l’Urgell d’acord amb les bases de la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques de la comarca de l’Urgell,  i amb els criteris que marca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat 307 beques de menjador social per aquest curs escolar 2016-2017 de les quals 287 són al 50% d’ajut i 20 al 100%.

En aquesta convocatòria s’han rebut 403 sol·licituds (50 sol·licituds més que el curs anterior).

S’han denegat 63 beques per superar barems i/o presentades fora de termini i no entrar en cap dels supòsits d’excepcionalitat, 30 han estat desestimades per no presentar la documentació requerida i 3 resten pendents de fer el creuament de dades des del departament d’ensenyament.

Respecte  a l’any anterior, ha augmentat el nombre de sol·licituds en un 14,17%.