Finalització de les obres d’urbanització de la 1ª fase del C/ del Sol de Maldà

Recentment s’han finalitzat les obres d’urbanització de la 1ª fase del carrer del Sol de Maldà, vial que travessa d’est a oest el nucli per la part central de la població.

Les obres han consistit en la renovació de la pavimentació d’un tram de 125 metres lineals del carrer del Sol situat entre el C/ Ramon i Cajal i el C/ de la Roca, la substitució de la xarxa d’abastament d’aigua, la millora de l’enllumenat públic, la renovació de la xarxa de clavegueram d’aigües pluvials i residuals i la millora de murs de contenció i proteccions en aquest tram del vial.

La urbanització d’aquest carrer s’ha executat a iniciativa de l’Ajuntament de Maldà en el marc del PUOSC 2012-2016 de la Generalitat de Catalunya.

Les obres d’urbanització, amb un pressupost de 87.385,01.-€, s’han desenvolupat sota la direcció dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que també van redactar el Projecte d’urbanització de l’àmbit.

Amb la intervenció executada s’ha renovat aquest espai públic que es trobava en molt mal estat de conservació, millorant la seva funcionalitat i la imatge urbana, amb la finalitat que sigui útil per al conjunt de la població.