PRESENTACIÓ DEL IV PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE L’URGELL 2017-2020

El Consell Comarcal de l’Urgell ha finalitzat l’elaboració del IV Pla de Polítiques de Dones de la comarca de l’Urgell, 2017-2020.

És una iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell per ser una eina destinada a reflectir les desigualtats en els diferents àmbits econòmics i socials de la comarca de l’Urgell i a la vegada,  proposar mesures i accions per a intentar disminuir o eliminar aquestes diferències. També es planteja com a objectiu incrementar la presència de la dona en tots els àmbits on es detecti una mancança i donar suport a les dones, tant de manera personal com col·lectiva,  incentivant l’intercanvi d’experiències, de suport i de coneixement.

Aquest pla s’estructura en l’anàlisi de diferents àmbits d’actuació:

Participació i associacionisme

Cultura i Oci

Educació

Formació

Treball

Salut i qualitat de vida

Immigració, cohesió social

Intervenció contra la violència de gènere

 

L’elaboració del pla ha estat a càrrec de l’empresa Òptima Business de Lleida i ha comptat amb el suport tècnic de l’Àrea de la Dona del Consell Comarcal.

Des de desembre 2016 a febrer 2017 s’ha reunit a diferents agents públics i privats del territori,  per tal de realitzar una diagnosi de les activitats que s’estan duent a terme en matèria de polítiques de dones; i conèixer les necessitats i inquietuds dels diferents sectors, per poder aplicar així, propostes en relació a la dona.

En aquest pla de polítiques de dones hi ha les aportacions i propostes dels ajuntaments de la comarca, associacions de dones, centres educatius, Cossos de Seguretat, Centres d’Atenció Primària, tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell i altres entitats i agents públics i privats de la comarca, als quals des del Consell Comarcal de l’Urgell agraïm la seva col·laboració en l’elaboració d’aquest pla de dones.

Un dels objectius principals del pla és fer-ne difusió a totes els agents públics i privats del territori perquè el puguin utilitzar per dur a terme activitats i actuacions que empoderin les dones, que incrementin la seva presència i participació  en els diferents àmbits de la vida laboral, social, política i cultural i que fomentin l’equitat  i la igualtat de gènere.

L’altre objectiu principal és que tant els ajuntaments, com les entitats públiques i privades treballin conjuntament, en xarxa, per tal de coordinar-se amb  les accions que s’organitzen des del Consell Comarcal i les diferents entitats i ens locals del territori per dur a terme activitats  per  aconseguir la igualtat entre dones i homes, implementant actuacions per als més joves, perquè es treballi en la coeducació i fomentar el tractament dels valors i la igualtat en un futur, des de ben petits.

A la presentació hi ha participat el president del Consell Comarcal de l’Urgell, Salvador Bonjoch, Laura Piera, consellera de l’Àrea de la Dona i Filo Rodié, tècnica de l’empresa Òptima Business de Lleida.