Recentment han finalitzat les obres d’adequació de l’àmbit sud-est del Castell de Maldà, a iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell, amb un pressupost de 22.500.-€.

Les campanyes d’excavació arqueològica realitzades en l’àmbit de l’antic fossat, van posar en evidència que el mur de pedra que limita l’espai pel nord, de molt mala factura, estaria executat a principis del segle XX per tal d’adequar l’accés al Castell des de la banda nord.

En les diferents reunions efectuades amb el Departament de Cultura, la Secció d’Arqueologia de l’IEI, el Consell Comarcal de l’Urgell i els arqueòlegs, es va valorar la possibilitat de suprimir un tram d’aquest mur per la seva presència intrusiva, i efectuar un buidat de terres que permetés, d’una banda,  obtenir més informació sobre el fossat i, de l’altra, possibilitar el recorregut per a vianants al voltant de tot el monument.

En conseqüència, els treballs han consistit en atalussar el terreny mitjançant la contenció de terres, a l’objecte de salvar el fort desnivell existent. S’ha projectat una solució “en sec” que sigui fàcilment reversible i l’acabat superficial amb planta entapissant.

Aquesta topografia modificada ha permès, d’una banda, deixar a la vista tota l’alçada de la façana sud-est del Castell, amb les dues espitlleres situades a la seva part inferior i, d’altra banda, aconseguir un recorregut per a vianants que faciliti l’accés des del carrer de cota inferior -venint des del centre urbà de la població-  fins a l’entrada al Castell sense necessitat de donar tot el tomb al monument.

Amb la intervenció executada s’ha posat en valor el monument, en fer aparèixer una bona part de la façana sud-est que fins ara es trobava soterrada, i que ha assolit la mateixa alçada que la façana nord-est sobre el carrer.