L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE ATÉN 700 CONSULTES DURANT EL 2017

L’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l’Urgell, a més de les funcions d’informació i atenció ciutadana de tot el desplegament de la Llei per al Dret de l’Habitatge, ofereix diversos serveis vinculats amb l’àmbit de l’habitatge.

Pel que fa a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat, se n’han gestionat 104 i s’han emès 340 duplicats. L’Oficina també ha dut a terme 6 inspeccions tècniques d’edificis i n’ha expedit el certificat d’aptitud corresponent. A banda, s’han gestionat 3 sol•licituds per a la rehabilitació d’edificis i habitatges i 15 ajuts per a la reforma d’interiors d’habitatges de gent gran. Durant aquest any, també s’ha dut a terme el control de les obres dels ajuts concedits el 2015 i el 2016 que encara no estan acabades.

Amb la finalitat d’aproximar a la ciutadania l’assessorament, els tràmit i les gestions referents a l’habitatge que s’està duent a terme des de l’any 1990, el Consell Comarcal ha sol•licitat a la Generalitat de Catalunya la renovació del conveni per poder continuar oferint aquest servei el proper any 2018.