Resum de l’oficina de consum 2017

Un 16 % de les consultes ateses a l’oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Urgell durant l’any 2017, han estat reclamacions i denúncies.

El Consell Comarcal de l’ Urgell ha continuat les tasques d’ orientació , informació i formació dels consumidors i usuaris de la comarca de l’ Urgell.

Durant l’any 2017, es van rebre un total de 592 consultes, un descens de 18,23 % respecte l’any anterior.

Un total de 94 consultes corresponen a reclamacions i denúncies trameses a l’Agència Catalana del Consum, un 14,55% menys que l’any anterior. La resta de consultes s’han resolt directament a l’ oficina.

El 34 % de les reclamacions corresponen al sector de telefonia i internet, el mateix percentatge respecte a l’any anterior. Cal esmentar que en el tema de la telefonia en el primer lloc de reclamacions hi ha la companyia Movistar; en segon lloc Vodafone; el tercer lloc Jazztel, el quart lloc Orange, i per últim Yoigo.

El 22,34 % de les reclamacions correspon al sector de subministraments bàsics (gas, llum i aigua),superior a l’any passat que va ser del 20%. Les reclamacions sobre el petit comerç i grans superfícies és un 14,90%; les vendes on–line el 5,3%, les companyies aèries l’1%, els establiments hotelers i de restauració el 2 %; el 2% els bancs i les financeres.

El 18,46 % restant correspon a temàtiques diverses com: serveis sanitaris, correus, assegurances, tallers de vehicles, reparacions d’electrodomèstics, entre altres.

Majoritàriament, el nombre de tramitacions són de Tàrrega amb el 67 %; el 9,6 % de Bellpuig; el 6,38 % d’ Agramunt; el 2 % de Verdú, el 2% de Tornabous, i el 4,52 % de la resta de la comarca de l’ Urgell. El 8,5 % restant provenen de d’ altres poblacions de fora de la comarca.

El 61,7 % de reclamacions han estat realitzades per homes, i el 38,3 % per dones.

Pel que fa a les respostes rebudes de l’ Agència Catalana del Consum, hi ha un 45 % d’expedients de reclamacions favorables i un 53% on no hi ha hagut resposta favorable per no haver-hi voluntat de mediació o d’arbitratge; i el 2 % restant han estat denúncies.