Començament de la 2a fase d’urbanització de l’Av. Catalunya de Ciutadilla

Durant les properes setmanes està previst l’inici de les obres d’urbanització de la segona fase de l’Avinguda Catalunya de Ciutadilla, en el tram situat entre la carretera L-234 i el carrer Muralla, un cop han estat adjudicades per part de l’Ajuntament.

Aquest carrer és un dels vials estructuradors de la població i, a més, un dels accessos des de la carretera L-234 al centre urbà i al Castell de Ciutadilla.

En aquesta segona fase està previst l’acabament del mur de contenció situat a la façana sud del carrer, fent front a la carretera L-234, amb un pressupost de contracta de 55.935.-€, segons el Projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.

El tram de mur de formigó armat a executar te 52,0 metres lineals de llargada i una altura variable entre 3 i 4 metres.

Un cop acabat tot el mur previst, restarà pendent una darrera fase d’obres a l’objecte d’efectuar la pavimentació de l’Avinguda Catalunya i l’execució de les noves xarxes de serveis (abastament d’aigua, clavegueram i enllumenat públic).