Projecte d’urbanització per a l’adequació d’un passeig per a vianants

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell han redactat el projecte d’urbanització per a l’adequació d’un passeig per a vianants en l’accés al nucli de Castellnou d’Ossó, al terme municipal d’Ossó de Sió.

La proposta respon al fet que tradicionalment, els veïns de la població han efectuat aquest recorregut, a mode de passeig entre el nucli de Castellnou d’Ossó i l’àmbit proper al riu Sió, on es troba l’espai lúdic recuperat de la peixera i l’accés a la parada d’autobús situada al lateral de la carretera L-303.

Aquest recorregut per a vianants tindrà una longitud de 138,00 metres lineals i es preveu el seu tractament superficial amb sauló, l’habilitació d’una cuneta per a la recollida d’aigües pluvials i la plantació d’arbrat en tot el seu traçat.

Les solucions adoptades pretenen facilitar la mobilitat funcional i la seguretat de les persones, així com millorar la imatge urbana d’aquest accés al nucli de Castellnou d’Ossó.

Les obres d’urbanització, amb un pressupost de contracta de 41.000.-€, estan previstes de començar-les durant els propers mesos

Foto: estat actual de l’accés al nucli de Castellnou d’Ossó