Intervencions al Castell de Ciutadilla

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell han redactat el projecte per a la consolidació estructural de l’antiga cisterna d’aigua semisoterrada del Castell de Ciutadilla, així com de diversos murs de tancament del recinte del Castell que es troben en un estat de conservació deficient.

El projecte contempla també l’adequació dels accessos al bé patrimonial des del carrer del Castell, mitjançant recorreguts per a vianants fins a les entrades al recinte per les façanes nord i oest.

La intervenció comportarà una nova campanya d’excavació arqueològica en la part que no va ser objecte de prospeccions d’aquesta zona durant la campanya efectuada l’any 2011.

L’àmbit objecte d’intervenció té una superfície de 556,00 m2 i el pressupost de contracte de les obres previstes és de 65.500.-€.

Amb les intervencions previstes es rehabilitarà l’antiga cisterna d’aigua i diversos murs que presenten inestabilitat, es protegiran les restes arqueològiques aparegudes i al mateix temps s’ordenarà aquest espai, millorant així la seva funcionalitat i la imatge urbana, amb la finalitat de posar en valor el conjunt monumental del Castell de Ciutadilla.

Imatge: estat actual de l’accés oest al Castell