L’Urgell se suma a la xarxa de serveis de proximitat per garantir i defensar els drets de les persones LGTBI.

L’Urgell se suma a la xarxa de serveis de proximitat per garantir i defensar els drets de les persones LGTBI.

Mireia Mata, Directora General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Salvador Bonjoch, President del Consell Comarcal de l’Urgell i Rosa M. Perello, Alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega han subscrit avui un acord per impulsar un nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per a defensar els drets de les persones LGTBI.

El desenvolupament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia contempla la creació d’aquests serveis que faciliten atenció de qualitat i de proximitat a persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El Consell Comarcal de l’Urgell, com a punt comarcal, i l’Ajuntament de Tàrrega, per atenció al municipi, tindran com a objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació local de les persones LGTBI de la comarca, dissenyarà estratègies de sensibilització i establirà canals d’atenció, suport i acompanyament a víctimes d’LGTBI fòbia.

En el torn de parlaments els representants de les institucions han manifestat que aquest és un servei per atendre les persones que visquin, hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere. També per donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats de la ciutadania, a banda de recollir situacions on s’estiguin vulnerant els drets de les persones LGTBI+, respectant sempre el consentiment de la persona afectada

El servei s’oferirà en un espai públic i diferenciat, d’accés obert a la comunitat, però garantint la discreció de l’atenció.