JORNADES DE BONES PRÀCTIQUES EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT

Des de l’Associació Catalana de Professionals cada any realitzen les Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut.

Són uns espais de relació entre professionals i de debat sobre aquells temes que ocupen, preocupen i són d’interès pel sector, a través de l’exemple pràctic i tècnic, amb l’acompanyament i la presentació de les noves bones pràctiques que s’introduiran aquest 2018 a la plataforma.

Enguany es proposen quatre temes clau pel debat a les jornades en relació amb les polítiques, l’àmbit i el treball en joventut: l’autogestió com a valor en joventut; les relacions, vincles i empoderament dels joves; el rol dels equipaments juvenils en clau de gènere i el territori i les possibilitats d’ocupació. Quatre seus: Terrassa, Ripoll, Vilafranca i Tàrrega.

Una d’aquestes sessions es realitzarà a Tàrrega, el dia 8 de novembre a la sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Urgell, a partir de les 10:00h, amb una jornada anomenada “El territori i les possibilitats d’ocupació”

En aquest link podeu trobar més informació de la jornada: http://www.joventut.info/bonespractiques/bp_tarrega

L’horari previst serà el següent:

10:00h – Benvinguda institucional
10:20h – Presentació jornada, AcPpJ i el projecte de
bones pràctiques
10:40h – Presentació d’Okup’alt
11:40h – Descans amb refrigeri
12:00h – Debat i tancament