Una cinquantena de persones assisteixen a la presentació del Pla d’acció sectorial dels serveis a la gent gran de l’Urgell.

Una cinquantena de persones assisteixen a la presentació del Pla d’acció sectorial dels serveis a la gent gran de l’Urgell.

Ahir a la tarda, el president del Consell Comarcal de l’Urgell, Salvador Bonjoch, va presentar al Centre Cívic de Tàrrega, el resultat del projecte que s’ha estat duent a terme durant aquesta anualitat de forma conjunta amb tots els agents implicats del sector dels serveis a la gent gran de la comarca.

L’empresa Raiels, redactora del Pla, va coordinar l‘organització de la jornada en la qual
es va fer un taller de priorització de les accions ha emprendre la próxima anualitat. Les persones assistents van seleccionar les actuacions que consideraven més estratègiques i necessàries per començar a treballar.

Un cop acabat el taller, les accions que van resultar prioritzades van ser de l’àmbit de la mobilitat: l’impuls d’un model de transport públic a la demanda i la coordinació per a l’ampliació de l’oferta de transport adaptat; de l’àmbit de la dinamització de col·lectius: treballar un programa de voluntariat de suport a la gent gran; en l’àmbit de la professionalització dels serveis: el programa de suport a la professionalització de professionals en situació no regulada; i en l’àmbit de la cura de la persona, l’organització d’equips de professionals itinerants per donar serveis de proximitat a la gent gran.

El Pla, que té una durada de 5 anys, contempla 10 àmbits estratègics d’actuació i 22 accions a desenvolupar.

Rosa M. Perelló, alcaldessa de Tàrrega i presidenta de la Diputació de Lleida, va cloure la jornada, en la qual també hi van assistir diversos alcaldes, regidors, regidores, consellers i conselleres comarcals.