Propera jornada de licitació electrònica per a empreses de l’Urgell

El Consell Comarcal de l’Urgell, a través del departament d’informàtica, organitzarà el proper dia 21 de desembre una jornada per explicar a les empreses de la comarca com presentar ofertes telemàtiques mitjançant l’eina “e-Licita” del Consorci AOC. D’aquesta manera donarem compliment a  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que va entrar en vigor el passat 9 de març de 2018, i que estableix l’ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

Sobre Digital 2.0: Solució informàtica per a la licitació electrònica ensobrada

  • Configuració de sobres
  • Preparació i presentació d’ofertes

Formulari d’inscripció