INICI DE CURS I DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU A L’ URGELL

El Consell Comarcal gestiona el Transport Escolar Col·lectiu de la comarca de l’ Urgell d’aquells centres amb alumnes d’educació obligatòria que s’han de desplaçar des del seu municipi d’acord amb el mapa escolar.

Avui 12 de setembre s’ha iniciat el curs escolar 2019-2020 en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, i el transport escolar corresponent, que compta amb el mateix nombre de rutes que el curs passat, un total de 15 amb els seus respectius desdoblaments, que donaran servei de transport escolar a 545 alumnes de primària i secundària. El nombre d’usuaris aquest curs escolar ha augmentat en 26 alumnes respecte l’any anterior.

El Consell Comarcal de l’Urgell, també ofereix el transport gratuït per a l’alumnat d’estudis secundaris postobligatoris escolaritzats a la comarca, sempre que hi hagi places disponibles en els vehicles de les rutes de transport escolar. Aquesta és una mesura important per a fomentar l’equilibri territorial, que es complementa amb la possibilitat de que qualsevol veí, també pugui utilitzar el servei, si hi ha places disponibles, pagant l’import del bitllet.