[06/11/2019] Reunió per exposar el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida i la Coordinadora de l’ICD de Lleida per exposar el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, al qual també s’hi poden adherir els ens locals.