[07/11/19] Jornada formativa per als càrrecs electes per garantir els drets de persones LGTBI

Jornada formativa destinada als càrrecs electes de la comarca per tal de donar compliment a la Llei 11/2014, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per a eradicar l’homofobia, la bifòbia i la transfòbia.

Durant la jornada, impartida per la Sra. Lluïsa Jiménez, responsable de l’àrea per la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha informat de la necessitat de formació i sensibilització que ha de tenir el personal de l’administració pública en relació als drets de les persones LGTBI+, i també del seu deure d’intervenció si és té coneixement d’una situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.