Consell

Entitats representades

ENTITAT REPRESENTANT PROPOSAT Consell Consultiu del Castell de Maldà Sr. Gerard Balcells i Huguet Sra. Ivonne Pont i Valera Consell Consultiu del Castell de Ciutadilla Sr. Gerard Balcells i Huguet Sra. Ivonne Pont i Valera Urgell Net, SA Sr. Gerard Balcells i Huguet Sr. Carles de Ahumada i Batlle (suplent) Consorci per a la Gestió…

   +   

Consell d’Alcaldes

El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat pel president/a del Consell Comarcal, perquè els informi de les propostes que siguin del seu interès. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. Es reuneixen un cop…

   +   

Membres del Ple

  Gerard Balcells i Huguet PRESIDENT Sant Martí de Maldà Xavier Freixes i Serrano VICEPRESIDENT PRIMER Anglesola Carme Culleré i Llavoré VICEPRESIDENTA SEGONA Belianes Sílvia Fernández Tarragona VICEPRESIDENTA QUARTA Agramunt Ivonne Pont Valera CONSELLERA Tàrrega Anouar Boumakhtaf Torres CONSELLER Bellpuig Gràcia Auró Trullols CONSELLERA Vilagrassa Carles de Ahumada i Batlle CONSELLER Vallbona de les Monges…

   +   

Informació institucional

Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya. La llei relaciona també les funcions que respecte als serveis de competència municipal corresponen a la comarca. Igualment regula els serveis comarcals, la…

   +