Consell

Entitats representades

ENTITAT REPRESENTANT PROPOSAT Consell Consultiu del Castell de Maldà Sr. Salvador Bonjoch i Guim Sr. Jaume Pané i Roig Consell Consultiu del Castell de Ciutadilla Sr. Salvador Bonjoch i Guim Sr. Jaume Pané i Roig Urgell Net, SA Sr. Salvador Bonjoch i Guim Sr. Joan Eroles i Samarra (substitut) Consorci per a la Gestió dels…

   +   

Consell d’Alcaldes

El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat pel president/a del Consell Comarcal, perquè els informi de les propostes que siguin del seu interès. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. Es reuneixen un cop…

   +   

Membres del Ple

Salvador Bonjoch i Guim PRESIDENT Bellpuig Joan Eroles i Samarra 1r VICEPRESIDENT Puigverd d’Agramunt Carles Pascual i Pascual 2n VICEPRESIDENT Tàrrega Jaume Pané i Roig 3r VICEPRESIDENT Preixana Josep Castelló i Solà 4t VICEPRESIDENT Tàrrega Salvador Balcells i Busquets CONSELLER Guimerà Teresa Pallàs i Pérez CONSELLERA La Fuliola Imma Estadella i Pont CONSELLERA Verdú Antònio…

   +   

Informació institucional

Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya. La llei relaciona també les funcions que respecte als serveis de competència municipal corresponen a la comarca. Igualment regula els serveis comarcals, la…

   +