Serveis als municipis

Recollida de residus

Durant la dècada dels vuitanta el servei de recollida municipal era un servei gestionat per cada ajuntament, que s’encarregava de vetllar perquè algú dugués a terme la recollida del rebuig i l’aboqués en alguna finca privada destinada a aquest ús. Aquest servei no estava subjecte a cap regulació especial, només al bon criteri de l’Ajuntament,…

   +   

Serveis Tècnics

  SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC URBANÍSTIC MUNICIPAL REDACCIÓ DE DOCUMENTS TÈCNICS, DIRECCIONS D’OBRA I ALTRES FISCALITZACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PUOSC I ALTRES PLANS D’OBRES Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal tenen com a receptors dels seus serveis els ajuntaments de la comarca i el mateix ens comarcal. L’equip que integra els Serveis Tècnics està…

   +   

Servei d’Informàtica

El Servei d’Informàtica del Consell Comarcal de l’Urgell és un servei orientat al suport en les tecnologies de la informació i les comunicacions al Consell i als ajuntaments de la comarca. Les funcions que realitzem són de caire divers i  destaquen l’assessorament en la decisió de les inversions en TIC i el manteniment d’infraestructures d’informàtica…

   +   

Sanitat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat…

   +   

Promoció Econòmica

El Consell Comarcal de l’Urgell forma part de la xarxa Emprèn dins el programa Catalunya Emprèn, finançat pel Departament d’Empresa i Ocupació i que compta amb el finançament del Fons Social Europeu, de la Unió Europea. El personal tècnic assessora en tot el procés de desenvolupament de la idea, dóna suport per fer el pla d’empresa…

   +   

Oficina de Serveis a la Joventut

Programa Tècnic Compartit Aquest programa pretén donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la comarca de l’Urgell que necessiten assessorament i suport tècnic per redactar i  desenvolupar el corresponent Pla Local de Joventut al seu municipi i els projectes d’actuació anuals. S’ha realitzat des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Urgell el…

   +   

Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica. Els serveis que oferim són: Servei d’assesorament en administració electrònica Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació…

   +   

Museu, Arxiu Històric

El 22 d’octubre de 1994 obrí les portes el Museu Comarcal de l’Urgell ubicat al casal urbà de cal Perelló al carrer Major de Tàrrega. L’exposició permanent del Museu Comarcal de l’Urgell s’estructura en tres àmbits diferents: Les sales d’arqueologia on s’explica el món ibèric i la primera romanització a les terres urgellenques. El coneixement…

   +   

Medi ambient

  Consorci per A la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell El Consorci té naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional i està integrat pel Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Tàrrega. El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell és el titular de les instal·lacions del dipòsit controlat de l’Urgell, tant…

   +   

Educació

El Consell Comarcal de l’Urgell té signat un Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a gestionar el transport i el menjador escolar. Funcions del servei escolar de transport Horaris del transport escolar pel curs 2019/2020 Transport Escolar Col·lectiu (TEC) El Transport Escolar Col·lectiu (TEC) és un servei adreçat a fer…

   +