Comissions del Consell Comarcal

ECONOMIA I FINANCES
ESPORTS I GOVERNACIÓ
MEDI AMBIENT, TURISME I COOPERACIÓ AMB EL TERRITORI

BENESTAR SOCIAL

CULTURA I JOVENTUT
ENSENYAMENT I NOVES TECNOLOGIES
AGRICULTURA I RAMADERIA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PROTECCIÓ CIVIL
PROMOCIÓ ECONÒMICA I FIRES I MERCATS

PROMOCIÓ DE LA DONA