Entitats representades

ENTITAT REPRESENTANT PROPOSAT

Consell Consultiu del Castell de Maldà

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sra. Ivonne Pont i Valera

Consell Consultiu del Castell de
Ciutadilla

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sra. Ivonne Pont i Valera

Urgell Net, SA

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Carles de Ahumada i Batlle (suplent)

Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Carles de Ahumada i Batlle

Sr. Xavier Freixes i Serrano

Residència l’Olivera – Vallbona –

Sr. Carles de Ahumada i Batlle

Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona (suplent)

Residència Mas Vell – Agramunt –

Consell Assessor i de Seguiment

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sra. Silvia Fernàndez i Tarragona (suplent)

Associació Alba, consells de participació:

– Llar Residència Ca n’Aleix

– Centre ocupacional

– Club social Airecel

Sr. Carles de Ahumada i Batlle

Sr. Silveri Caro Cabrera (suplent)

Consorci per a la Normalització
Lingüística

Sra. Ivonne Pont i Valera

Sr. Sebastià Mata Molinero (suplent)

Patronat de Turisme Terres de Lleida

Sra. Gràcia Auró Trullols

Sr. Silveri Caro Cabrera (suplent)

Fundació Espai Guinovart – Agramunt –

Sra. Ivonne Pont i Valera

Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona

Fundació Perelló – Bellpuig –

Sra. Ivonne Pont i Valera

Sr. Anouar Boumakhtaf i Torres  (suplent)

Comitè organitzador Fira del Torró – Agramunt –

Sra. Gràcia Auró Trullols

Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona (suplent)

Consell Esportiu de l’Urgell

Sr. Silveri Caro Cabrera

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Xavier Freixes i Serrano

Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sra. Ivonne Pont Valera  (suplent)

Consell Rector del Patronat de Promoció

Econòmica de la Diputació de Lleida

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Xavier Freixes i Serrano (suplent)

Consell Assessor Fira de l’Ametlla de Vilagrassa

Sra. Gràcia Auró Trullols

Sr. Xavier Freixes i Serrano (suplent)

Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Xavier Freixes i Serrano (suplent)

Comissions sectorials de la FMC

Els presidents-es de les comissions informatives

Assemblea territorial de dones de la Plana de

Lleida (Institut Català de la Dona)

Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona

Sra. Carme Culleré i Llavoré (suplent)

Cambra de Comerç de Tàrrega

Sr. Xavier Freixes i Serrano

Sr. Carles de Ahumada i Batlle (substitut)

Comissió d’Escolarització

Sr. Sebastià Mata Molinero

Sr. Gerard Balcells Huguet

Associació Leader de Ponent

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sr. Sebastià Mata Molinero (suplent)

Taula institucional del protocol per a l’abordatge

de la violència masclista a la demarcació de Lleida

Sr. Gerard Balcells i Huguet

Sra. Sílvia Fernàndez Tarragona (suplent)

Comitè Comarcal Creu Roja a l’Urgell

Sra. Sílvia Fernàndez Tarragona

Sr. Sebastià Mata Molinero (suplent)

Comissió pel seguiment del contracte

programa de Benestar i Família

Sra. Sílvia Fernàndez Tarragona

Sra. Maria Rosa Mas Fustà

Consorci del Transport Públic de l’àrea de Lleida

Sra. Carme Culleré Llavoré

Sr. Anouar Boumakhtaf Torres  (substitut)

Comissió executiva de la Ruta del Cister

Sr. Carles de Ahumada Batlle

Sra. Ivonne Pont Valera

Sra. Maria Rosa Mas Fustà

Arxiu Comarcal

Sra. Ivonne Pont Valera

Sr. Xavier Freixes Serrano (suplent)

Consorci per a la gestió del patrimoni
històric de Castellnou d’Ossó

Sr. Gerard Balcells Huguet

Sra. Ivonne Pont Valera (suplent)

Federació de Municipis de Catalunya-

Assemblea General

Sr. Gerard Balcells i  Huguet

Cal Trepat

Sr. Xavier Freixes  i Serrano

Sra. Gràcia Auró Trullols (suplent)

Consorci Globalleida

Sra. Carme Culleré i Llavoré

Sr. Carles de Ahumada Batlle (suplent)

Museu Comarcal de l’Urgell

Sr. Xavier Freixes i Serrano

Sra. Gràcia Auró Trullols (suplent)

Consell Territorial Consultiu i de Coordinació

de Salut Pública de Lleida

Sra. Sílvia Fernàndez  i Tarragona

Sra. Carme Culleré i  Llavoré (suplent)