Oferta pública d’ocupació

Processos selectius actius

Plaça de treballador/a social
Descripció de la plaça  Laboral fixe  A2
Termini  24/01/2018 a 12/02/2018
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional i designa de membres de tribunal
Dates de les proves Llistat definitiu i data de proves
Resultat Resultat del procés i proposta de contractació

Plaça d’intervenció
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 20 d’abril al 9 de maig
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional d’admesos i exclosos. Dates de les proves
Resultat Resultat prova llengua catalana

Resultat del procés i proposta de contractació

Revisió d’exàmens Dimecres 18 de juliol a les 8.30 hores

Processos selectius finalitzats

Plaça de tècnic/a d’immigració
Descripció de la plaça Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció Concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci de convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat definitiu d’admesos i exclosos
Dates de les proves
Resultat Resultat final del procés

 

Places d’educador/es socials
Descripció de la plaça Dues places. Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció Concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci de convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat definitiu d’admesos i exclosos
Dates de les proves
Resultat Resultat final del procés