Recollida de residus

Durant la dècada dels vuitanta el servei de recollida municipal era un servei gestionat per cada ajuntament, que s’encarregava de vetllar perquè algú dugués a terme la recollida del rebuig i l’aboqués en alguna finca privada destinada a aquest ús. Aquest servei no estava subjecte a cap regulació especial, només al bon criteri de l’Ajuntament, i generalment els terrenys on s’abocava no complien tampoc cap requisit sinó que s’escollien d’acord amb les característiques del terreny.

L’any 1988 el Ple del Consell Comarcal de l’Urgell va veure la necessitat de regular el servei de recollida d’escombraries ja que tal com fins aleshores s’estava desenvolupant conduiria els municipis a una situació insostenible a causa de la invasió de deixalles arreu dels termes.

És per això que el mateix any, uns quants ajuntaments van acordar crear la societat Urgell Net, SA, empresa de capital públic. La creació d’aquest Servei Comarcal de Recollida de Brossa s’implantà de manera progressiva a tot el territori urgellenc i s’inaugurà l’any 1989 a la població de Castellserà.

Recollida selectiva

Calia, però, anar més enllà en la preservació del medi a llarg termini  cosa que ens conduïa inevitablement a endegar la recollida selectiva de residus. A la comarca de l’Urgell l’any 1994 és va iniciar la recollida separada del vidre, l’any 1996 del paper i l’any 1999 dels envasos. Aquest tipus de recollida permet: Recuperar, Reciclar i Revaloritzar, amb la qual cosa s’allarga considerablement la vida dels abocadors, ja que bona part dels residus no hi van a parar perquè es recuperen per a altres usos.

Posteriorment és va iniciar la recollida de la fracció orgànica. Aquesta s’inicià al municipi de Tàrrega, el juny de l’any 2001, a Agramunt, l’octubre de l’any 2005 i a Bellpuig, el desembre de 2006. Durant l’any 2009 és van anar afegint la resta de municipis fins arribar a la totalitat de la comarca a l’octubre de 2010