Serveis Socials

serveis socials-01
Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Al departament de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Urgell disposem de 13 treballadors, amb diferent dedicació horària i repartits de la següent manera:

Tenim en l’actualitat  7 treballadors/res socials, 4 educadors/res socials i 1 tècnica d’Immigració que realitzen permanències pels diferents municipis de la comarca que treballen en l’atenció primària donant suport als diferents ajuntaments, atenent  les persones i els diferents col·lectius amb dificultats: famílies, infants en risc social, persones amb discapacitats i/o situacions de dependència, gent gran i minories ètniques. Ubicada a la seu del Consell Comarcal tenim 1 administrativa.

Servei d'atenció domiciliària
Llei de la dependència
Pla de ciutadania i de les migracions de l'Urgell
Accions d'informació socioeducativa per a infants i adolescents
Servei de transport adaptat
Pla de prevenció de les drogodependències i SIDA
Consell Consultiu de la Vellesa

Contacte
Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: ssocials@urgell.cat