• Governança: estructura organitzativa de concertació territorial. Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els agents socials i econòmics representatius del territori.
 
 • Taula comarcal per la reactivació
 • Taules sectorials
 • Grups de treball
 
 • Cooperació
  • Interterritorial àrea de ponent
  • Patronat de promoció econòmica de la DL
   • Projecte de Transformació econòmica
 
 • Objectius
 
 • Línies estratègiques
  • Ocupació
  • Teixit empresarial
  • Cohesió social
  • Repoblament
  • Digitalització
  • Transversalitat de gènere