• Promoció turística de la comarca
    • Oficina de turisme de l’Urgell i  Punts d’informació turístic
    • Espais Naturals de Ponent
  • Museu comarcal de l’Urgell 
  • Projectes de dinamització comercial
  • Projectes de promoció de la producció agroalimentària
    • Gustum