Servei de Promoció i Suport a la Dona

logo SIAD El SIAD de l’ Urgell és un servei gratuït del Consell Comarcal de l’ Urgell, adreçat a les dones, que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes de la seva  vida: en els àmbits laboral, social, personal i familiar, entre altres, i que incrementa la sensibilització social, la prevenció, l’atenció i la detecció de la violència masclista.

La persona responsable del servei, després d’una primera valoració de cada cas, deriva  la dona cap a un assessorament jurídic per parlar amb l’advocada, o bé cap a un assessorament psicològic, per conversar amb la psicòloga sobre els temors i dubtes que tingui.

 Assessorament legal

Dubtes sobre processos de separacions, divorcis, parelles de fet, custòdia dels fills, pensions alimentàries, de viduïtat, ordre d’allunyament, etc.

 Assessorament psicològic

Resol problemes personals derivats de crisis puntuals degudes a processos de separació, situacions de violència de gènere, conflictes familiars, etc.

El procés és individualitzat i confidencial per a totes les dones.

El SIAD de l’Urgell també ofereix

  •  Informació i assessorament per a la  dinamització de les associacions de dones en aspectes com  la tramitació de subvencions i ajuts, memòries, justificacions, canvis de junta, etc.
  • Informació i orientació als ens locals i ajuntaments per a la tramitació dels ajuts i subvencions de l’Institut Català de les Dones.
  • Organització d’activitats i actes per dinamitzar les associacions de dones i per commemorar diferents dies com el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones, i el cicle de conferències de tardor DONA Informa’t.
  • Organització d’ excursions, xerrades i tallers adreçats a les associacions de dones de la comarca.
  • Dinamització de la Comissió de Promoció de la Dona amb reunions periòdiques amb les associacions de dones de la comarca.
  • Seguiment de  les directrius del III Pla de Polítiques de Dones a la comarca de l’Urgell 2013-2016, que ha estat elaborat com una iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell i  s’emmarca dins el  Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 de la Generalitat de Catalunya. Pretén ser una eina destinada a reflectir les desigualtats en els diferents àmbits econòmics i socials de la comarca de l’Urgell i a la vegada proposar mesures i accions per  intentar disminuir o eliminar aquestes desigualtats. També es planteja com a objectiu incrementar la presència de la dona en tots els àmbits on es detecti una mancança i donar suport a les dones, tant de manera personal com col·lectiva,  incentivant l’intercanvi d’experiències, de suport i de coneixement.

IV Pla de Polítiques de Dones a la comarca de l’Urgell 2017-2020

Telèfons d’interès

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, tel. 900 900 120

ATENCIÓ A LA DONA MALTRACTADA, tel. 016 (atenció 24 h)

EMERGÈNCIES- MOSSOS D’ESQUADRA, tel. 112 (atenció 24 h)

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES A LLEIDA, tel. 973 703 658

Contacte
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16- 25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
siad@urgell.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h