A través de les comunitats energètiques es pot fer la transició energètica de forma distribuïda en el territori, acostant els centres de producció als consumidors finals, reduint les pèrdues de transport.
També és un model participat per la ciutadania amb el lideratge de les administracions i entitats cooperatives del territori que vetllaran per que l'energia tingui un caràcter social, evitant la proliferació del model extractiu i especulador.
Formant part d'una comunitat energètica pots reduir la factura energètica sense haver de posar plaques fotovoltaiques a la teva teulada, reduint la dependència de les grans empreses energètiques, mentre cuides el planeta, impulsant el desplegament d’energia renovable i local amb beneficis econòmics, socials i ambientals per al teu municipi.
La denominació de Comunitat Energètica Local (CEL) engloba diferents modalitats de comunitats i formes jurídiques. Cada una té normatives reguladores i característiques diferents.

 

 
Aquest model, en què els consumidors es situen al centre del sistema, posiciona les autoritats i entitats locals com a actors principals a l’hora de promoure la transició energètica entre els ciutadans dels seus municipis i de ser-ne elements partícips, exemplificant amb els seus propis consums i desplegament de recursos energètics en les seves instal·lacions.
Es per aquest motiu que des de l'
OCTE de l'Urgell acompanyarem als ajuntaments que vulguin iniciar una comunitat energètica en el seu municipi.
De la mateixa manera, cal tenir en compte les entitats cooperatives, amb llarga tradició a la comarca, com a catalitzadors entorn els quals articular aquestes comunitats energètiques, aprofitant les estructures i sinèrgies existents per empoderar el territori i als seus ciutadans.