El Consell Comarcal de l’Urgell té signat un Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a gestionar el transport i el menjador escolar.

Funcions del servei escolar de transport

Horaris del transport escolar pel curs 2023/2024
 
Transport Escolar Col·lectiu (TEC)
El Transport Escolar Col·lectiu (TEC) és un servei adreçat a fer possible l’escolarització d’aquells alumnes que han de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre públic o a un centre privat concertat. 

Ajuts individuals de desplaçament (AID)
En els casos que no és possible l’establiment del transport escolar col·lectiu, es lliura a les famílies dels alumnes afectats una assignació que permet alleugerir la despesa del desplaçament..

Funcions del servei escolar de menjadorAjuts de menjador

El Consell Comarcal atorga ajuts de menjador als alumnes de centres docents públics i de centres privats concertats que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència, per inexistència, en aquest, d’oferta del nivell educatiu corresponent.
També s’atorguen ajuts individuals de menjador a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

Programa comarcal de suport a l’educació a l’Urgell

Iniciativa que té com a objectiu principal aportar recursos i estimular iniciatives pedagògiques que permetin fomentar l’arrelament local i comarcal dels estudiants. Tots els centres d’ensenyament d’educació infantil, primària, secundària, batxillerats i cicles formatius de l’Urgell poden participar en aquest programa. El programa atorga ajuts a projectes i activitats escolars, i també es potencia la realització de concerts, mostres teatrals i premis per a la realització de treballs de recerca, de pla d’empresa, i de dibuix, entre d’altres.

Pàgines webs d’interès:

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
Web: https://educacio.gencat.cat

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
Web: https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/

ON SOM?:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. d’ Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
A/e:
turisme@urgell.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.