FICA’T EN CONTACTE!

Anna Gómez
 Tècnica de Joventut CCU
annag@urgell.cat
693056340
De dilluns a divendres de 9 a 14h
 C. La Solana, 6

Eva Capdevila
 Tècnica de Joventut compartida CCU
 eva.capdevila@urgell.cat

Lola Martínez
 Referent d’ocupació juvenil CCU
referentoj@urgell.cat
 693003840
 De 9 a 14h

Tàrrega: Dilluns, dimecres i divendres al c. La Solana, 6
Agramunt: tots els dimarts.
Bellpuig: el 2n i 3r dijous de cada mes al Casal Entitats Carme Serra i el 4t dijous al IES Lo Pla d’Urgell.
La Fuliola: el 1r dijous de cada mes.
 El jovent és un col·lectiu que requereix d’especial atenció per part de les administracions públiques atès el seu caràcter estratègic en el desenvolupament de la societat. Els joves d’avui seran els adults del demà i, per tant, les condicions d’accés del jovent a la vida adulta determinaran en bona part les característiques i les futures necessitats de la societat.

L’Urgell compta amb 20 municipis i 3 E.M.D. (Entitats Municipals Descentralitzades), moltes de les quals tenen una població inferior al miler d’habitants. Tradicionalment aquests municipis han reivindicat un major suport de les institucions i de les administracions catalanes per al desenvolupament econòmic i social, ja que no disposen dels recursos humans i econòmics suficients per fer front a les demandes i necessitats dels seus habitants.

El Consell Comarcal de l’Urgell, que n’és coneixedor d’aquesta realitat, considera com a principals reptes el desenvolupament i dinamització dels municipis rurals de la comarca. Per tant, porta a terme accions que impliquen la implementació de projectes tècnics qualificats en aquests contextos que es financen tant amb recursos propis dels municipis com amb els que proporciona el Consell Comarcal.

Des d’aquesta àrea s’impulsen polítiques de joventut properes als reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Totes aquestes accions es caracteritzen per una manera de treballar mancomunada i transversal, i compten amb el suport dels diferents ajuntaments i del conjunt d’institucions de Catalunya, professionals i d’altres agents que interactuen amb aquest col·lectiu de joves a la comarca i sempre amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut. L’objectiu comú de tots aquests és el desenvolupament de polítiques de joventut realistes, eficients i eficaces a la comarca.

Lògicament, també es pretén aportar coherència i proximitat en el treball en joves, i coordinar les accions que s’hi dirigeixen per tal d’afavorir unes condicions idònies que permetin la participació activa de les persones joves i, alhora, el seu desenvolupament personal i autònom.

En aquest sentit, com a membres de la xarxa catalana d’informació juvenil, orientem i assessorem sobre tot allò que pugui interessar als joves com ara formació i educació, treball, habitatge, salut, participació ciutadana, cultural, lleure, esports, lleure, turisme i d’altres. També, es dissenyen unes polítiques de Joventut integrals i transversals tant a nivell comarcal com local.

Per tot això, el Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal de té per objectiu dotar de recursos i eines a la població jove perquè puguin teixir el seu camí cap a l’emancipació, a través del Pla Comarcal de Joventut i dels Plans Locals de Joventut.
 

PLA COMARCAL DE JOVENTUT

Aquí treballem pels projectes comarcals com poden ser:

– Projectes de formacions

L’objectiu és apropar aquestes als diferents municipis de la comarca, és a dir, que sigui itinerant.

– Projecte d’assessorament educatiu

Dubtes sobre orientació educativa, beques i d’altres.

– Projecte de salut Jove 2.0.

Duem a terme diferents accions amb joves en l’àmbit de la salut, així com:

Tallers als IES de la comarca (violència de gènere, amor romàntic, sexualitat, bullying, cyberbulling i d’altres).
Assessorament online a través de la xarxa d’Instagram (a l’enllaç del perfil de nostre Instagram podreu trobar una plataforma per posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte, pregunta, assessorament i d’altres).
Assessorament a joves adolescents en l’àmbit psicològic, conjuntament amb el SIAD.

– Coordinació amb el projecte comarcal Salut en Xarxa

Salut en Xarxa ho forma: CAP Tàrrega, Pla Educatiu de l’entorn, Consell Comarcal de l’Urgell, Creu       Roja i Oficina Jove de l’Urgell, on fem diverses actuacions:

Projecte de Celebració dels Dies Mundials de la Salut: es celebren els dies Mundials que tinguin a veure amb els joves i la salut.
Tots aquells projectes que tinguin relació en l’àmbit de la salut a nivell comarcal (enquestes de salut als instituts, sexualitat i d’altres).

– Festa Jove de l’Urgell

Aquest és un programa que neix a través de les taules de regidors de joventut que es realitzen a la comarca de l’Urgell, promogudes entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els municipis de la comarca. Aquestes reunions es van començar a impulsar al novembre de l’any 2013 amb l’inici i redacció del PIECJ, amb la detecció de les necessitats i problemàtiques dels joves de l’Urgell.

El motiu d’aquesta Festa és per millorar la interrelació i la participació dels joves de la comarca, per així  poder transformar la realitat actual i aconseguir fer un treball cooperatiu entre els joves de l’Urgell. Per això, vam creure que fer una trobada anual de joves dels diferents municipis de la comarca podria ser positiu per millorar les polítiques de joventut i alhora poder establir un contacte directe entre joves de diferents municipis i edats, per poder compartir experiències comunes així aconseguint un treball en xarxa, on a la vegada poder identificar referents joves a cada poble per tal de fer una comarca més forta a nivell juvenil.

– Visites d’inspecció a les instal·lacions juvenils de la comarca.

– Visites de comprovació a les activitats en el lleure a l’estiu.


Podeu descarregar el Pla Comarcal de Joventut 2021-2025 aquí.
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT

Aquest programa pretén donar suport tècnic i econòmic als Ajuntaments de la comarca de l’Urgell que requereixen d’assessorament i suport tècnic per poder redactar i desenvolupar els corresponent Pla Local de Joventut al seu municipi i els projectes d’actuació anuals.

Aquest,  és un instrument que aporta legitimitat, posiciona, genera espais de treball, facilita l’organització, estableix un full de ruta, afavoreix la participació i genera uns aprenentatges. Va dirigit a facilitar una intervenció transformadora, amb joves i a mig-llarg termini.

Pla Local de Joventut d'Agramunt 2021-2025
Pla Local de Joventut d'Anglesola 2021-2025
Pla Local de Joventut de Belianes 2021-2025
Pla Local de Joventut de Bellpuig 2021-2025
Pla Local de Joventut de Castellserà 2021-2025
Pla Local de Joventut de La Fuliola i Boldú 2021-2025
Pla Local de Joventut de Vilagrassa 2021-2025
 

PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL

El Consell Comarcal de l’ Urgell va iniciar al mes de gener el programa Referent d’ocupació juvenil davant la necessitat de continuar amb la tasca d’atendre i assessorar a la població més jove i vulnerable, tasca que duien a terme  la xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Per aquest motiu, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposa i aposta per un nou programa, amb una nova figura que sigui la referent d’ocupació juvenil en cada territori, amb l’objectiu principal de treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les diferents Administracions Públiques que treballen amb les persones joves, per tal de donar la millor atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les seves característiques personals i/o socials.

Les persones destinatàries del Programa referent d’ocupació juvenil són les persones joves, entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Els serveis que integra el programa són els següents: mesures per millorar l’ocupabilitat, mesures per a millorar la intermediació , mesures per millorar l’emprenedoria i mesures cap a la contractació.

Si ets jove, i necessites orientació cap a on encaminar la teva trajectòria professional, orientació amb els estudis i/o estàs buscant feina no ho dubtis!!