El SIAD de l’ Urgell és un servei gratuït del Consell Comarcal de l’ Urgell, adreçat a les dones, que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes de la seva vida: en els àmbits laboral, social, personal i familiar, entre altres, i que incrementa la sensibilització social, la prevenció, l’atenció i la detecció de la violència masclista.
 
La persona responsable del servei, després d’una primera valoració de cada cas, deriva la dona cap a un assessorament jurídic per parlar amb l’advocada, o bé cap a un assessorament psicològic, per conversar amb la psicòloga sobre els temors i dubtes que tingui.

Assessorament legal


Dubtes sobre processos de separacions, divorcis, parelles de fet, custòdia dels fills, pensions alimentàries, de viduïtat, ordre d’allunyament, etc.

Assessorament psicològic


Resol problemes personals derivats de crisis puntuals degudes a processos de separació, situacions de violència de gènere, conflictes familiars, etc.
El procés és individualitzat i confidencial per a totes les dones.

CICLE D’ENTREVISTES SOM DONES DE L’URGELL


10 vídeos d’entrevistes a diferents dones de la comarca de l’Urgell, on exposen les seves vivències i pensaments, Ii s’exposen temes com la conciliació de la vida laboral amb la familiar, la violència de gènere, l’empoderament de la dona, la igualtat i el respecte en la vida laboral i social.


ELS MICROMASCLISMES I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Es mostren aquests petits fets quotidians, tant interioritzats, que gairebé no s’aprecien, que són els micromasclismes i que sovint desencadenen altres situacions més difícils , com són les violències masclistes, agressions sexuals, assetjament laboral , etc

Prou! #nothocallis! Explica-ho a algú

 
 

La manca de respecte, les agressions físiques o verbals NO es poden acceptar.

 
 

En les relacions de parella, el control, la gelosia i les agressions verbals NO es poden acceptar!

 
 

En la convivència de parella els crits , els insults i la violència psicològica NO són acceptables!

 
 

La violència econòmica en la parella, és una forma més, de control i manipulació que afecta l'autoestima i la llibertat de l'altra persona.

 
 
 

Les violències masclistes no entenen ni d’edat, ni condició. Tolerància zero als insults, la manca de respecte i les agressions sexistes.

 
 

Les persones tenen dret al respecte de la seva intimitat i dignitat, a la feina. L'assetjament físic o psicològic en l'ambient laboral, No és justificable!

 
 
 

El ciberbullying o assetjament psicològic a través de xarxes socials o missatges de mòbil, també és violència.
No permetis que ningú t'amenaci, t'insulti o t'obligui a fer coses, contra la teva voluntat.
 

Estudi dels noms de les vies i els espais públics de la comarca de l'Urgell, en clau de gènere.

Veure pdf 


El SIAD de l’Urgell també ofereix

– Informació i assessorament per a la  dinamització de les associacions de dones en aspectes com  la tramitació de subvencions i ajuts, memòries, justificacions, canvis de junta, etc.

– Informació i orientació als ens locals i ajuntaments per a la tramitació dels ajuts i subvencions de l’Institut Català de les Dones.

– Organització d’activitats i actes per dinamitzar les associacions de dones i per commemorar diferents dies com el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones, i el cicle de conferències de tardor DONA Informa’t.

– Organització d’ excursions, xerrades i tallers adreçats a les associacions de dones de la comarca.

– Reunions periòdiques amb les associacions de dones de la comarca.

– Seguiment de  les directrius del III Pla de Polítiques de Dones a la comarca de l’Urgell 2013-2016, que ha estat elaborat com una iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell i  s’emmarca dins el  Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 de la Generalitat de Catalunya. Pretén ser una eina destinada a reflectir les desigualtats en els diferents àmbits econòmics i socials de la comarca de l’Urgell i a la vegada proposar mesures i accions per  intentar disminuir o eliminar aquestes desigualtats. També es planteja com a objectiu incrementar la presència de la dona en tots els àmbits on es detecti una mancança i donar suport a les dones, tant de manera personal com col·lectiva,  incentivant l’intercanvi d’experiències, de suport i de coneixement.

Pla de Polítiques de dones a la comarca de l’Urgell

El Consell Comarcal de l’Urgell disposa del IV Pla de Polítiques de Dones de la comarca de l’Urgell, 2017-2020.

És una iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell per ser una eina destinada a reflectir les desigualtats en els diferents àmbits econòmics i socials de la comarca de l’Urgell i a la vegada,  proposar mesures i accions per a intentar disminuir o eliminar aquestes diferències. També es planteja com a objectiu incrementar la presència de la dona en tots els àmbits on es detecti una mancança i donar suport a les dones, tant de manera personal com col·lectiva,  incentivant l’intercanvi d’experiències, de suport i de coneixement.

Un dels objectius principals del pla és fer-ne difusió a totes els agents públics i privats del territori perquè el puguin utilitzar per dur a terme activitats i actuacions que empoderin les dones, que incrementin la seva presència i participació  en els diferents àmbits de la vida laboral, social, política i cultural i que fomentin l’equitat  i la igualtat de gènere.

L’altre objectiu principal és que tant els ajuntaments, com les entitats públiques i privades treballin conjuntament, en xarxa, per tal de coordinar-se amb  les accions que s’organitzen des del Consell Comarcal i les diferents entitats i ens locals del territori per dur a terme activitats  per  aconseguir la igualtat entre dones i homes, implementant actuacions per als més joves, perquè es treballi en la coeducació i fomentar el tractament dels valors i la igualtat en un futur, des de ben petits.

Podeu veure el text complert al següent enllaç:

IV Pla de Polítiques de Dones a la comarca de l’Urgell 2017-2020


Declaració institucional. Urgell, comarcal per la igualtat, lliure de violències masclistes i LGTBIfòbia

Telèfons d’interès

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, tel. 900 900 120

ATENCIÓ A LA DONA MALTRACTADA, tel. 016 (atenció 24 h)

EMERGÈNCIES- MOSSOS D’ESQUADRA, tel. 112 (atenció 24 h)

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES A LLEIDA, tel. 973 703 658

Contacte
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16- 25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
siad@urgell.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h