L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i PB011211acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

Els serveis que oferim són:

Servei d’assesorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.

El catàleg dels serveis es pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

e-TRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per InternetVia Oberta: Compartició de dades entre administracions.EACAT: Tramitació interadministrativa entre les administracions públiques catalanes

PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)e-FACT: Factura electrònicae-NOTUM: Notificacions electròniquesERES: Registre d’Entrada i SortidaCercador: Cercador de les administracions públiquesGeo Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (guia de carrers,  etc.)

Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.Seu-e: Seu electrònicae-Tauler: Tauler d’edictes electrònic
 

Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT:
 

Servei de certificació digital

Aquest servei està adreçat a proveir de certificats digitals  les administracions públiques catalanes i la ciutadania.

Hi ha diferents tipus de certificats:

Certificats personals
Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda (CPISR-1) i Certificat Personal de Xifrat (CPX-1)
Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec (CPISRC-1) + Certificat Personal de Xifrat amb Càrrec (CPXC-1)
Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec i Ús (CPISRCU-1)

Certificats d’Entitat
Certificat d’Entitat d’Identificació i Signatura Reconeguda (CEISR-1) + Certificat d’Entitat de Xifrat (CEX-1)
Certificats d’Entitat d’Identificació, Xifrat i Signatura Electrònica Avançada (CEIXSA -1)

Certificats de Dispositiu
Certificat de Dispositiu Servidor (CDS)
Certificat de Dispositiu de Servidor de Controlador de Domini Segur (CDSDC)
Certificat de Dispositiu Programari (CDP)
Certificat de Dispositiu d’Aplicació (CDA)
Certificat de Seu Electrònica
Certificat de Segell Electrònic

Per a més informació, podeu consultar el catàleg detallat de certificats.

Les sol·licituts s’han de realitzar mitjançant la plataforma eacat, i el termini de lliurament és de dos dies per a certificats urgents (només en cas dels certificats adreçats a alcaldes, secretaris i interventors) i de cinc dies per a certificats ordinaris.

Contacte 

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: ocsae@urgell.cat