La comarca de l’Urgell està situada a la plana de Lleida, al mig de les Terres de Ponent, a la Depressió Central Catalana i a una altitud mitjana de 350 metres. Compta amb 36.526 habitants i té un total de 579,7 km2.

L’Urgell és una terra planera inclinada cap a ponent, on destaquen les planes, que s’esglaonen d’est a oest, i els tossals modelats pels rius i les rieres. El canal d’Urgell s’encarrega de portar aigua a totes les terres de regadiu i la construcció del Canal Segarra- Garrigues farà arribar l’aigua a la resta de terres de la comarca que la necessitin.

El clima mediterrani continental manifesta forts contrastos entre l’hivern i l’estiu.