SAI Servei Integral LGTBI+

El SAI Urgell es un servei comarcal integrat dins la Xarxa SAI de Catalunya de la Direcció General d’Igualtat i pretén ser un espai de referència per al col·lectiu LGBTI+.

Des del servei s’ofereix:
  • Acompanyament i suport a persones i famílies LGBTI+
  • Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGBTI+
  • Tràmits de canvi de nom a nom sentit a la targeta sanitària.
  • Atenció d’incidències i de possibles casos de discriminació o violència per raó d’orientació sexoafectiva, identitat de gènere o expressió de gènere.
  • Informació a persones, organismes o entitats en relació a la diversitat familiar, sexual i de gènere.
  • Accions de sensibilització i de prevenció de la lgbtifòbia.
  • Accions de visibilització del col·lectiu LGBTI+.

sai@urgell.cat
 
Deure d’intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI
Declaració institucional. Urgell, comarcal per la igualtat, lliure de violències masclistes i LGTBIfòbia