Què és?

L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Per a què serveix?

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya – Consorci AOC.
També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.
Com el puc obtenir?

Hi ha dues maneres d’obtenir l’idCAT:

1. A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. “Sol·licitud del certificat”. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades, s’emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT, com la que tenim al Consell Comarcal de l’Urgell.

2. El ciutadà també té una segona forma d’obtenir el seu idCAT: presentant-se directament a qualsevol de les entitats de registre idCAT (com la que tenim al Consell Comarcal de l’Urgell).

Per a més informació http://www.idcat.cat


Contacte

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: informatica@urgell.cat