• El Consell Comarcal de l’Urgell du a terme programes de foment de l'ocupació que tenen per objecte treballar per a la millora de l'ocupabilitat de les persones participants:
  • Enfeina’t

   • El programa Enfeina’t té la finalitat de fomentar l'ocupació i l'acompanyament a la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d'aquesta manera, evitar-ne la cronificació, i facilitar-lis experiència professional per a la seva inserció laboral. Compten també amb l'acompanyament per part d'una tècnica que realitza les tasques d'orientació i assessorament.
    El SOC subvenciona els contractes de treball, en períodes de 6, 9 o 12 mesos a temps complet.

    Els projectes que realitzen els participants d'aquest programa tenen com a objectiu millorar els serveis que s'ofereixen a la ciutadania en àrees com el medi ambient i la sostenibilitat, els serveis a la comunitat, els serveis de proximitat i atenció a les persones i les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Treball i Formació

   • En el programa Treball i Formació és desenvolupen projectes de millora de l’ocupabilitat de persones treballadores en situació d’atur, amb dificultat d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i d’accions formatives i si escau, accions de coordinació i suport. 

    El programa compta amb vàries línies d'actuació dirigides a persones amb diferents característiques, que es van definint en cada convocatòria depenent del perfil dels col·lectius que presenten majors dificultats per a l’ocupació segons les dades estadístiques. Dins de cada línia es subvencionen contractacions laborals de 6 o 12 mesos a temps complet. 

    Les línies d'actuació més habituals són:

    - Línia PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.
    - Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
    - Línia DONA: Dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere o bé en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.
  • Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

   • Aquest programa té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat de treball de forma estable i duradora en el temps. 
  •  Referent d'Ocupació Juvenil

   • El Consell Comarcal de l’Urgell ha posat en marxa el programa Referent d’Ocupació Juvenil amb l’objectiu d’acompanyar i oferir als joves una orientació formativa i laboral per a facilitar la seva transició al mercat laboral. Va dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, els quals tindran informació i orientació, tant de manera individualitzada i personalitzada com de manera grupal.

    A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.
  •  Campanya agrària

   • L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, per a la realització de les tasques d’assessorament i informació en l’àmbit sociolaboral, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya.

  • Ubicat

   • El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya crea el 2017 una nova línia de subvencions per dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional.

    L'objectiu del Programa Ubicat és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral.

    Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:
    - Actuació d'orientació sociolaboral.
    - Actuació de coneixement de l'entorn productiu,d'apropament a les empreses i de prospecció laboral.
    - Recursos per a la capacitació del personal tècnic.