La Diputació de Lleida contribueix subvencionant diversos projectes que du a terme el Consell Comarcal de l’Urgell. A continuació en detallem les activitats i l’import subvencionat.

 

Anualitat Descripció Import subvencionat
2017 Millora del sistema audiovisual de la seu del consell 9.000,00 €
2017 Renovació equip de climatització 20.000,00 €
2017 Maquinari i programari informàtic 12.000,00 €
2017 Reparació de filtracions i humitats del semisoterrani 9.000,00 €
2017 Aplicatiu informàtic serveis socials_Hèstia 3.799,99 €
2017/2018 XVIII Pla comarcal de suport a l’educació 18.000,00 €
2017 Programa Fem salut 28.500,00 €
2017 Prestació del servei d’Urgència social 18.994,53 €
2017 Prestació del servei de Teleassistència 1.503,68 €
2017 Pla d’actuacions de promoció turística del Patronat Ara Lleida 16.000,00 €
2016/2017 Servei de menjador escolar no obligatori 23.908,48 €
2016/2017 Servei de transport escolar no obligatori 52.100,93 €
2018 Servei de cooperació i d’assistència als municipis 150.555,00 €
2018 Dotació de mobiliari i equipament a l’edifici del consell 30.000,00 €
2018 Servei d’assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals 70.370,00 €
2017/2018 Servei de menjador escolar no obligatori 19.794,06 €
2017/2018 Servei de transport escolar no obligatori 54.200,00 €
2018 Programa de serveis socials Hèstia 3.799,99 €
2018 Reparació camí d’accés a la canera comarcal 25.000 €
2018 Pla d’actuacions de promoció turística del Patronat de Lleida 16.000 €
2018 Servei de Teleassistència 2.009,45 €
2018 Servei d’Urgència Social 19.040,47 €
2017/2018 Menjador Escolar No Obligatori curs 2017-2018 19.794,06 €
2017/2018 Transport Escolar No Obligatori curs 2017-2018 54.200,00 €
2018 Camí de la canera 25.000,00 €
2018 Programa Hèstia 3.799,99 €
2018 Teleassistència 2.009,45 €
2018 Urgència social 19.040,47 €
2018 Servei assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals 70.370,00 €
2018 Servei de cooperació i assistència als municipis 150.555,00 €
2018 Pla intercomarcal de turisme “Ara Lleida” 16.000,00 €
2018 Festa Jove de l’Urgell 2.639,00 €
2018 Promoció turística 16.000,00 €
2019 Programa Fem salut 28.500,00 €
2019 Reparació camí d’accés a la canera comarcal 25.000,00 €
2019 Servei assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals 120.000,00 €
2019 Servei de cooperació i assistència als municipis 180.000,00 €
2019 Adquisició de material informàtic 5.000,00 €
2019 Programa Hèstia 3.799,99 €
2019 Subvenció Teleassistència 2019 900,00 €
2019/2020 Programa Comarcal de Suport a l'Educació a l'Urgell 25.000,00 €