Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

El Consell Comarcal de l’Urgell desenvolupa aquest programa amb l’objectiu de facilitar l’accés al mercat laboral als joves mitjançant la contractació en la modalitat de pràctiques laborals. Va dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys amb possessió d’un títol universitari o cicle formatiu de grau mig o superior.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.
El programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Convocatòries anteriors:
Convocatòria 2016 en el programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil: 5 participants.
Convocatòria 2017 en el programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil: 3 participants.
Convocatòria 2018 en el programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil: 6 participants.

   

Programa Treball i Formació

El programa Treball i Formació ajuda a millorar l’ocupabilitat de persones treballadores en situació d’atur, amb dificultat d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i d’accions formatives.
El programa compta amb vàries línies dirigides a persones amb diferents característiques:
Línia PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, preferentment més grans de 45 anys.
Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
Línia DONA: Dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere o bé en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys.
Dins de cada línia es subvencionen contractacions laborals de 6 o 12 mesos a temps complet.
El programa Treball i Formació està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Convocatòries anteriors:
Convocatòria 2014 en el programa Treball i Formació: 13 participants.
Convocatòria 2015 en el programa Treball i Formació: 11 participants.
Convocatòria 2016 en el programa Treball i Formació: 10 participants.
Convocatòria 2017 en el programa Treball i Formació: 17 participants.
Convocatòria 2018 en el programa Treball i Formació: 16 participants.

    

Programa Referent d’Ocupació Juvenil

El Consell Comarcal de l’Urgell ha posat en marxa el programa Referent d’Ocupació Juvenil amb l’objectiu d’acompanyar i oferir als joves una orientació formativa i laboral per a facilitar la seva transició al mercat laboral. Va dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, els quals tindran informació i orientació, tant de manera individualitzada i personalitzada com de manera grupal.
El SOC subvenciona els contractes de treball de la persona que realitza les tasques de referent durant un període de 12 mesos a temps complet.
El programa Referent d’Ocupació Juvenil està impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

   

Programa Enfeina’t

El programa Enfeina’t té la finalitat d’acompanyar i contractar a persones en situació d’atur de llarga durada, per a que puguin millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.
El SOC subvenciona els contractes de treball, en períodes de 6, 9 o 12 mesos a temps complet.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.

Convocatòries anteriors:
Convocatòria 2018 en el programa Treball i Formació: 10 participants.

   

Programa foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, per a la realització de les tasques d’assessorament i informació en l’àmbit sociolaboral, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya.
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.