El Consell Comarcal de l’Urgell du a terme programes de foment de l'ocupació que tenen per objecte treballar per a la millora de l'ocupabilitat de les persones participants i fomentar l’ocupació de qualitat a la comarca, motiu pel qual participa en molts dels programes promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 

Programa Treball i Formació
En el programa Treball i Formació és desenvolupen projectes de millora de l’ocupabilitat de persones treballadores en situació d’atur, amb dificultat d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i d’accions formatives i si escau, accions de coordinació i suport. 

El programa compta amb vàries línies d'actuació dirigides a persones amb diferents característiques, que es van definint en cada convocatòria depenent del perfil dels col·lectius que presenten majors dificultats per a l’ocupació segons les dades estadístiques. Dins de cada línia es subvencionen contractacions laborals de 6 o 12 mesos a temps complet. 

Les línies d'actuació més habituals són:

- Línia PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.
- Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
- Línia DONA: Dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere o bé en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.

Des del Consell Comarcal de l’Urgell, s’ha participat en totes les convocatòries d’aquest programa de foment de l’ocupació mitjançant el qual s’ha pogut donar una oportunitat laboral temporal a 89 persones que es trobaven en situació d’atur i de col·lectius vulnerables.

En aquests anys s’han dut a terme diferents projectes de caràcter públic i interès social que anaven des de l’arranjament i manteniment d’espais municipals fins a intervencions arqueològiques al Castell de Maldà i el Tossal del Moro de Castellserà, agents turístics o bé tasques de suport administratiu i d’arxiu.

Els participants també han rebut una formació professionalitzadora amb l’objectiu de millorar la seva futura ocupabilitat. Després de finalitzar el programa, s’ha aconseguit, mitjançant l’orientació i el seguiment, la continuïtat laboral de molts dels participants. 

El programa Treball i Formació està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Convocatòries:
Convocatòria 2014: 13 participants
Convocatòria 2015: 11 participants
Convocatòria 2016: 10 participants
Convocatòria 2017: 17 participants
Convocatòria 2018: 16 participants
Convocatòria 2019: 22 participants

    

 
Programa Enfeina’t
El programa Enfeina’t té la finalitat de fomentar l'ocupació i l'acompanyament a la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d'aquesta manera, evitar-ne la cronificació, i facilitar-lis experiència professional per a la seva inserció laboral. Compten també amb l'acompanyament per part d'una tècnica que realitza les tasques d'orientació i assessorament.
El SOC subvenciona els contractes de treball, en períodes de 6, 9 o 12 mesos a temps complet.

Els projectes que realitzen els participants d'aquest programa tenen com a objectiu millorar els serveis que s'ofereixen a la ciutadania en àrees com el medi ambient i la sostenibilitat, els serveis a la comunitat, els serveis de proximitat i atenció a les persones i les tecnologies de la informació i la comunicació.

En les dues convocatòries en les que s'ha participat fins ara, s’han contractat 20 persones amb perfils tècnics, administratius i especialistes, que realitzen diferents projectes relacionats amb els seus àmbits formatius o d’experiència professional.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.

Convocatòries:
Convocatòria 2018: 10 participants
Convocatòria 2019: 10 participants

   

 

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

Aquest programa té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat de treball de forma estable i duradora en el temps. 

En el total de les convocatòries en les que s’ha participat, el Consell Comarcal de l’Urgell ha contractat 17 joves durant sis mesos que han realitzat diferents projectes de suport que els ha permès posar en pràctica els coneixements adquirits en la seva etapa educativa i millorar les seves competències.

El programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Convocatòries:
Convocatòria 2016: 5 participants
Convocatòria 2017: 3 participants
Convocatòria 2018: 6 participants
Convocatòria 2018: 3 participants

   
 

Programa Referent d'Ocupació Juvenil

El Consell Comarcal de l’Urgell ha posat en marxa el programa Referent d’Ocupació Juvenil amb l’objectiu d’acompanyar i oferir als joves una orientació formativa i laboral per a facilitar la seva transició al mercat laboral. Va dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, els quals tindran informació i orientació, tant de manera individualitzada i personalitzada com de manera grupal.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.

El SOC subvenciona  les unitats especialitzades d’ocupació juvenil amb la contractació de la persona que realitza les tasques de referent durant un període de 12 mesos a temps complet.

El programa Referent d’Ocupació Juvenil està impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Convocatòries:
Convocatòria 2018: 1 tècnica
Convocatòria 2019: 1 tècnica

   

 

Programa foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, per a la realització de les tasques d’assessorament i informació en l’àmbit sociolaboral, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Convocatòries:
Convocatòria 2018: 1 tècnic
Convocatòria 2019: 1 tècnica