Programa Tècnic Compartit

Aquest programa pretén donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la comarca de l’Urgell que necessiten assessorament i suport tècnic per redactar i  desenvolupar el corresponent Pla Local de Joventut al seu municipi i els projectes d’actuació anuals.
S’ha realitzat des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Urgell el suport per a  l’execució dels plans d’actuació 2015 a 6 municipis de la comarca (Agramunt, Castellserà, Maldà, Tornabous, Vallbona de les Monges i Vilagrassa).
S’han realitzat reunions i diferents contactes amb alcaldes, regidors de Joventut i grups de joves dels diferents municipis, ja que aquest any es va redactar el pla d’actuació del Pla Local vigent 2012-2015.

Taula comarcal de regidors

Les taules de regidors comarcals van començar l’any 2013, quan el Pla Nacional de Joventut (PNJCat 2020) va ser aprovat com a decret de govern amb el rang normatiu necessari per a la seva aplicació preferent i perquè sigui reconegu­t per tothom qui treballem per la joventut del nostre país.
El PNJCat descriu el Projecte Territori com la concreció de l’acció conjunta i coordinada del món local i de la Direcció General de Joventut per millorar les oportunitats d’emancipació i desenvolupament personal de les persones joves que viuen al nostre país. Aquesta concreció es recull en el Pla d’Actuació Territorial (PAT), que és el document que estableix i planifica les prioritats del món local. El Pla d’Actuació Territorial és un document fet des del territori i per al territori.
Per poder desplegar el Projecte Territori és necessari poder treballar amb alcaldes i regidors que desenvolupin polítiques de joventut en el territori, per poder detectar les necessitats i problemàtiques de la nostra comarca i poder crear un projecte conjunt i millorar la qualitat de vida dels joves.
 
Contacte 

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Oficina Jove de l’Urgell
C. de la Solana,6
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 43 92
a/e: joventut@urgell.cat