La Borsa de lloguer de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l'Urgell ofereix a les persones propietàries la tranquil·litat de què deixen el seu habitatge en bones mans. No s’hauran d’ocupar de res i tenen garantit el cobrament del lloguer pactat.

Els propietaris/ries d’habitatges buits que el posin dins del programa de la Borsa d’Habitatge de l’Urgell, gaudiran de les següents d’avantatges de forma gratuïta:

 
 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Avalloguer (cobertura d’impagament)
 • Servei d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Control del pagament del lloguer
 • Mediació de conflictes
 • Bonificació de l'IBI
 • Subvenció directe
 • Subvenció de la Cèdula d'habitabilitat
 • Subvenció del Certificat d'Eficiència Energètica
 • Exempció de l'ICIO i les taxes
 • Subvenció per a la rehabilitació de l'obtenció de les condicions d'habitabilitat
*Consultar disponibilitat al teu Ajuntament
 • DNI / NIE o passaport de la persona o persones propietàries
 • Escriptura de l’habitatge
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Certificat d’eficiència energètica tramitat per l’ICAEN
 • Últim rebut de l’IBI
 • Últim rebut de la taxa municipal d’escombraries
 • Últimes factures dels subministres (electricitat, aigua i gas)
 • Certificat de la Instal·lació elèctrica (butlletí blau)
 • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador (garantir el manteniment el primer any de lloguer)
 • DNI / NIE o passaport de la persona o persones propietàries
 • Escriptura de l’habitatge
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Certificat d’eficiència energètica tramitat per l’ICAEN
 • Últim rebut de l’IBI
 • Últim rebut de la taxa municipal d’escombraries
 • Últimes factures dels subministres (electricitat, aigua i gas)
 • Certificat de la Instal·lació elèctgrica (butlletí blau)
 • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador (garantir el manteniment el primer any de lloguer)