El Pla de Reactivació Socioeconòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19.

Es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els consells comarcals, amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del coronavirus a Catalunya.

El mes d’octubre de 2020 el Consell Comarcal va rebre l’atorgament del finançament previst per part del SOC, la qual cosa ha permès incorporar personal tècnic per treballar en l’execució del Pla durant 1 any, on es preveu seguir desenvolupant totes les línies de treball.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE.


 

Els objectius principals del Pla de Reactivació Socioeconòmica per a l’Urgell, són:

 • Fomentar la recuperació econòmica
 • Donar resposta a les necessitats socials dels nostres ciutadans i ciutadanes
 • Garantir l’eficàcia i l’eficiència de les administracions en el cas de noves contingències
 • Observar en totes les accions els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions UnidesEl Pla de Reactivació Socioeconòmica a la comarca de l'Urgell s'ha plantejat des del principi amb les característiques següents:

 • Executar accions concretes alhora que es treballa en la planificació a mig i llarg termini

 • Alinear els projectes amb les possibilitats que han de proporcionar els fons europeus i els objectius de desenvolupament sostenible.

 • Establir sinergies i treball en xarxa tant a nivell comarcal com intercomarcal

 • Reforçar l'organització interna i dotar d'eines que puguin ajudar a les tasques a desenvolupar des de l'àrea de promoció econòmica i ocupacióLínies de treball del Pla de Reactivació Econòmica de l'Urgell, consensuades i treballades amb els agents del territori

Suport al teixit empresarial

Accions desenvolupades:
 • Avaluar l'impacte del Covid-19 a les empreses
 • Creació d'una bases de dades comarcal
 • Assessorament i acompanyament
 • Suport a l'emprenedoria
 • Comunicació i suport a les empreses per a la gestió d'ajuts i subvencions 
 • Apertura de nous canals de comunicació
 • Transformació digital
 • Impulsar el relleu empresarial
 • Suport al foment de les activitats turístiques
 • Detecció de necessitats de perfils professionals
 • Impulsar l'economia cooperativa


Foment de l'ocupació

Accions desenvolupades:
 • Iniciar un programa d'orientació laboral
 • Col·laborar amb els programes d'inserció
 • Servei d'intermediació laboral amb les empreses
 • Reforçar el treball conjunt amb la Xarxa per a l'ocupació de l'Urgell
 • Accions de coneixement de l'entorn productiu: l'Urgell s'Ocupa
 • Butlletí d'ofertes de feina setmanal
 • Formació per a la millora de l'ocupabilitat


Cohesió social

Accions desenvolupades:
 • Reforçar la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral
 • Vinculació dels serveis i accions que es duguin a terme des de la comarca a l’Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): capacitació tècnica
 • Projecte de reducció de la bretxa digital: e-Urgell
 • Analitzar accions que permetin millorar la situació dels sectors que es dediquen a la cura de les persones
 • Millora de la mobilitat a la comarca
 • Fixació de la població i repoblament: borsa d'habitatge social, projecte de regeneració urbana dels municipis
 • Treballar per la transició energètica: rehabilitació d'edificis públics, generació distribuïda i participada


Gestió interna

Accions desenvolupades:
 • Taula comarcal i taules sectorials (ocupació, habitatge, inclusió, igualtat)
 • Qüestionari alcaldies i recollida d'accions locals
 • Posar a disposició dels ens locals recursos tècnics
 • Coordinacions amb agents de dins i fora del territori
 • Recerca de fonts de finançament: provincials, autonòmics, estatals i europeus(capacitació tècnica)
 • Actualització de les dades socioeconòmiques de la comarca
 

Observatori Socioeconòmic