Què és l’ACTIC?

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Per  a què serveix?

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador.
Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o  administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

Com es pot obtenir?

És requisit per participar en la prova d’avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la.
Per poder realitzar la prova d’avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s’ha regulat legalment un sistema d’exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment.

El tràmit és telemàtic.

Un cop hagueu seleccionat un centre, un dia i una hora, cal que us presenteu en aquell centre per realitzar la prova.
Els passos a seguir, resumidament, són els següents:
 
 
El Consell Comarcal de l’Urgell és centre col·laborador ACTIC des de l’any 2013. Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web de l’ACTIC: http://acticweb.gencat.cat/ca/

Contacte

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: informatica@urgell.cat