Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.
+info
Llistat dels membres del ple del Consell Comarcal de l'Ugell
+info
El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat pel president/a del Consell Comarcal, perquè els informi de les propostes que siguin del seu interès.
+info
Organigrama del Consell Comarcal
+info
Promoció de la dona, promoció econòmica, etc...
+info
Entitats representades pel Consell Comarcal
+info
Subvencions del Consell Comarcal de l'Urgell
+info
Imatge gràfica del Consell Comarcal de l'Urgell
+info