La formulació del Pla Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) elaborat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). establirà els criteris per a la instal·lació d’energies renovables a Catalunya, i ha de facilitar el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per a la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050. 
El document haurà de determinar les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars necessàries per fer efectiva la transició energètica a Catalunya.
També haurà d’establir tant les prioritats com els estàndards i normes de distribució territorial necessàries per a la implantació d’energies renovables a Catalunya, incloent-hi mesures per minimitzar els seus impactes. Finalment, haurà de concretar, si s’escau, l’obligació de reserva de sòl per a aquest tipus d’instal·lacions.
Per aquest motiu, la
 Xarxa d’Oficines Comarcals per a la transició energètica (OCTE) també té per objectiu garantir i coordinar una participació activa en el Pla territorial sectorial de les energies renovables. L'OCTE de l'Urgell posa a l'abast dels ciutadans de la comarca tots els canals de participació disponibles.
L'ICAEN també ofereix un espai de participació, on podeu aportar les vostres opinions, necessitats, propostes i expectatives de processos sobre temes d’àmbit energètic.