El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. Cal doncs, un canvi de model, que permeti una descarbonització i la reducció de consums energètics i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Al mateix temps, aquests canvis comportaran modificacions en els sistemes productius actuals, que caldrà adaptar i repensar.
Els efectes del canvi climàtic que cada vegada són més evidents, caldrà minimitzar-los i trobar estratègies per ser resilients.
Aquesta transformació en els entorns rurals com la comarca de l'Urgell, on la dependència dels recursos fòssils en àmbits com la mobilitat obligada o el sector primari, planteja reptes que cal abordar amb planificació, però amb caràcter d'urgència.
Aquesta transformació, que va més enllà de la transició energètica, necessita la col·laboració de tots els agents implicats, on les administracions locals tenen un paper central. Els ajuntaments, amb el Pacte d'Alcaldes, han iniciat aquesta tasca, que cal complementar amb una visió supralocal i coordinada per així ser més eficients.
Des de l'Oficina de Transició Energètica de l'Urgell proposem la redacció d'un document d'abast transversal de caràcter tàctic i estratègic per aconseguir una comarca ecològicament sostenible.


 ecologia
f. [LC] [EG] Part de la biologia que estudia les interaccions dels organismes entre ells i amb el medi on viuen.
 [AN] ecologia cultural Estudi dels processos mitjançant els quals una societat s’adapta al medi físic que l’envolta.
El PACTE de l'Urgell es planteja com a un conjunt d'eines i propostes que permetin implementar estratègies i accions concretes per tal d'adaptar la comarca als canvis que ja són inevitables i necessaris.
També determinarà les voluntats recollides en els processos participatius iniciats per la
OCTE de l'Urgell, donant resposta a les inquietuds de la ciutadania.
De l'estudi de les característiques morfològiques i socials de la comarca i del procés participatiu, aprofitant l'encàrrec fet a les OCTEs en referència a la planificació del
PLATER, es determinarà els espais òptims per a la implantació de les centrals de producció d'energia renovable, de forma que no en malmetin el territori ni en perjudiquin les oportunitats de desenvolupament social i econòmic sostenible.